Homeopati

Opprinnelse

Homeopati er en medisinsk behandlingsmetode som ble grunnlagt av den tyske lege, farmakolog og forsker Samuel Hahnemann (1755-1843). Ordet homeopati betyr lignende sykdom. De homeopatiske midlene kan være laget av planter, dyr, mineraler og annet.

Homeopatiske midler

Midlene er sterkt fortynnet og behandlet på en spesiell måte, slik at ingen eventuelle giftvirkninger av utgangsstoffet finnes lenger. Derfor har de heller ingen bivirkninger i vanlig forstand. Ethvert homeopatisk middel er i ufortynnet tilstand i stand til å gi visse symptomer hos friske mennesker. Homeopatens jobb blir blant annet å finne det homeopatiske midlet som mest ligner de sykdomssymptomene pasienten har. Vi mener at dette midlet, gitt i riktig dosering, da vil forsterke og hjelpe kroppen i arbeidet med å bli frisk.

Behandling

Homeopati egner seg i alle livsfaser og til behandling av de fleste sykdommer. Både akutte og kroniske problemer kan behandles og det er fullt mulig å kombinere homeopati med vanlig skolemedisin eller andre naturmedisinske metoder. Selvfølgelig kan ikke alle hjelpes med homeopati og en god homeopat vil alltid gi deg råd om å oppsøke lege når det er nødvendig og ikke be deg slutte med viktige medisiner.

Dyr kan forresten også behandles fremgangsrikt med homeopati.

Mer informasjon

Hvis du er interessert i å vite mer om homeopati, kan du gå inn på nettsidene til Norske Homeopaters Landsforbund: www.nhl.no eller Norsk Homeopatisk Pasientforeninen: www.nhp.no